کودک و سرماخوردگی
  • کودک و سرما خوردگی<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-1291">			<span class="no-rating-results-text"></span>		</span>

    در این روزها هوا کم کم رو به سرما می‌رود و ما شاهد افزایش سرماخوردگی در کودکان هستیم. با فرزندم راه‌کارها ...

    در این روزها هوا کم کم رو به سرما می‌رود و ما شاهد افزایش سرماخوردگی در کودکان هستیم. با فرزندم راه‌کارهایی ساده برای مواجهه با این مساله را به والدین ارائه می‌دهد. سرماخوردگی در بزرگسالان 4-2 بار در ...

    بیشتر بخوانید