شهر کودک شاپرک
  • شهر کودک شاپرک<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-583">			<span class="no-rating-results-text"></span>		</span>

    با فرزندم بازدید از شهر کودک شاپرک را به تمام والدین و مدیران مهد کودک ها و خانه های کودک پیشنهاد می کند. ...

    با فرزندم بازدید از شهر کودک شاپرک را به تمام والدین و مدیران مهد کودک ها و خانه های کودک پیشنهاد می کند.   شاپرک اولین مجتمع تخصصی کودک در ایران است که با هدف رفع تخصصی نیازهای کودکان در تابستان ...

    بیشتر بخوانید