باغ کتاب تهران
  • باغ کتاب تهران<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-580">			<span class="no-rating-results-text"></span>		</span>

    با فرزندم بازدید از باغ کتاب تهران را به تمام والدین و مدیران مهد کودک ها و خانه های کودک پیشنهاد می کند. ...

    با فرزندم بازدید از باغ کتاب تهران را به تمام والدین و مدیران مهد کودک ها و خانه های کودک پیشنهاد می کند.   مساحت مجموعه باغ کتاب تهران ۱۱۰۰۰۰ متر مربع است که ۶۵۵۰۰۰ متر آن ساختمان نمایشگاهی، تال ...

    بیشتر بخوانید