بازی با کودک
  • اهداف و فواید لگو<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-1466">			<span class="no-rating-results-text"></span>		</span>

    با فرزندم نکاتی درباره اهداف و فوايد لگو برگرفته از کتاب بازی با کودک  را به والدین و مربیان مهد کودک‌ها ...

    با فرزندم نکاتی درباره اهداف و فوايد لگو برگرفته از کتاب بازی با کودک  را به والدین و مربیان مهد کودک‌ها توصیه می‌کند.   ١. سبب رشد و هماهنگی مهارت‌های بدنی و ارتباطات فضايی می‌شود. ٢. به هنگام ب ...

    بیشتر بخوانید