کارشناس ارشد ریاضی کاربردی ام. با تولد فرزندانم تصمیم گرفتم که عشقم به کودکان را در جهت خدمت به فرزندان سرزمینم تعالی بخشم. تفکر ریاضی‌ام هم اکنون درگیر تعریف بازی‌های هدفمند برای گروه‌های سنی مختلف کودکان است.

مقاله1
  • کدام مهدکودک برای من مناسب است؟

    با توجه به اینکه انتخاب  مهدکودک‌، خانه‌ کودک و هنرکده  از دغدغه‌های همیشگی والدین آگاه است، بافرزند ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده