کدام موسسه فرهنگی/هنری را برای کودکم انتخاب کنم؟

کدام موسسه فرهنگی/هنری را برای کودکم انتخاب کنم؟

با فرزندم در اینجا سعی دارد تا به بررسی تفاوت های بین موسسات فرهنگی هنری مختلف بپردازد. یکی از سوالاتی که خوبه در بدو ورود به یک موسسه  کودک (شامل مهد کودک-کلاس موسیقی-کلاس نقاشی و … ) بپرسید این است که متدهای آموزشی آنها رفتارگرا و یا انسان گرا است؟

تفاوت بین این متدها این یک بحث آموزشی و رفتاری خیلی گسترده ست، ولی در چند جمله اگر بخواییم بگویم:  دیدگاه رفتارگرایان یک دیدگاه سنتی مبتنی بر تنبیه، تشویق، الگو محوری  و خلاصه هرچیزی که ما والدین خودمون توی مدرسه باهاش مواجه بودیم. در این رویکرد، کتاب محوری ، رقابت برای شاگرد اول شدن و معدل بالاتر درنتیجه حذف تدریجی سایر دانش آموزان، بی توجهی به تفاوت های فردی دانش آموزان، بی توجهی به نیازهای خاص کودکان، از پیش تعیین کردن محتوا و فرایند آموزشی و . . . از نمونه های بارز نظام آموزشی ایران با رویکرد رفتار نگری است . با این تفاوت که هیچگاه امکانات و تجهیزات مدارس رفتارنگر در آمریکا و انگلستان وارد ایران نشده است. در این رویکرد اعتقاد بر این است که رفتار بازده و محصولی است که می توانیم برای ساختن، تغییر دادن و کنترل کردن آن برنامه ریزی کنیم. رفتارنگرها در تلاش هستند که بتوانند با فراهم کردن زمینه های وقوع رفتار، به قانونمند کردن نظام رفتاری بپردازند،  و این موفقیت را اعلام کنند که رفتار و توسعه رفتار انسان را می توانند کنترل و سازماندهی کنند. دستیابی به رفتار مطلوب از مهمترین ارکان این نظام آموزشی است و معتقدند نتیجه نهایی یعنی رفتار مطلوب قابل یادگیری است. در الگوی آموزشی رفتارنگر هر کودک موجودی است که تصمیم برای آن را از پیش گرفته اند و به همین دلیل به این نوع آموزش، الگوی از پیش تعیین شده هم می گویند.

در مقابل، انسان گرایی اولین مکتب روانشناسی است که با دید مثبت با انسان نگاه می کند و سعی در توانمندسازی انسان (کودک) در جهت دستیابی به حداکثر استعدادها و توانایی هایش را دارد و این یعنی همان رسیدن به خود شکوفایی فردی است. ویژگی نظام های آموزشی انسان گرا کمک به شکل گیری الگوهای مختلف آموزش در جریان آموزش است. در این نظام نگاه مثبت به انسان، توجه به تفاوت های فردی، ادراک ،تفکر ،تعقل ، بیان فکر و حل مسأله مهمتر از اندوختن اطلاعات است. بروز خلاقیت و آزادی از ارکان مهم این نظام هستند.

با فرزندم به تمام والدین پیشنهاد می کند که قبل از انتخاب هر موسسه آموزشی یا مهد کودکی درباره متد آموزشی آن مجموعه تحقیق کنند.

برگرفته از کتاب اقای یوسفی، مدیر پروژه موسسه پژوهشی کودکان دنیا