وظایف مادری و پدری

وظایف مادری و پدری

با فرزندم مطالعه این مقاله را به تمامی والدین به ویژه والدین مجرد پیشنهاد می‌کند.

مادری کردن عبارت است از:

  • دیدن احساسات کودک
  • فهمیدن و درک حال کودک ،
  • مراقبت از حال و احساس کودک ،
  • نشان دادن احساس کودک به او برای تحکیم درونیتش
  • در اغوش کشیدن کودک ، نوازش کردن کودک

پدری کردن عبارت است از :

  • قدرت دادن به کودک
  • مربی گری کودک
  • مشخص کردن حد و مرز ها
  • مشخص کردن توقعات و ایده ال ها
  • کمک به کودک برای حرکت به سمت جلو و رشد کردن

با این تعریف مادرها و پدرها هردو دائما هم “مادری “می‌کنند و هم “پدری” . کافیست بدانیم اغلب اوقات ، اول باید مادری کنیم و بعد پدری. به تدریج که کودکمان بزرگ می‌شوند نقش مادری و پدری را درونی سازی می‌کنند و در شرایط نیاز به خودشان کمک می‌کنند .

مثال : وقتی کودک ما در پارک زمین می‌خورد ، اول او را ناز و نوازش می‌کنیم و درد او را میفهمیم و به او میگوییم می‌دانم دردت امده، احتمالا کودک آه وناله و گریه هم می‌کند (این نقش مادری کردن است)
و بعد به کودکمان کمک می‌کنیم که بلند بشود و برود بقیه بازیش را بکند ( این کمک ، نقش پدری کردن است).

بعضی از روانشناسان می‌گفتند مادر مرکز مهر است و پدر مرکز قدرت. یعنی همه افراد خانواده و از جمله کودکان، از مادر مهر میگیرند و از پدر قدرت. انگار نقش “مهر دادن” را که “مادری کردن” است به عهده مادر می‌گذاشتند و نقش “قدرت دادن” را که “پدری کردن” است به عهده پدر می‌گذاشتند .

اما امروزه ما این نقش ها را لزوما جنسیتی نمی‌کنیم و هر کدام از پدر و مادر، هر دو نقش را بنا به نیاز کودک در هر زمان و البته بسته به شخصیت پدر یا مادر می‌توانند اجرا کنند.

 

سرکار خانم لیلی نیکخواه روان درمانگر کودک