کمپین نه به خانه بازی هایپر استار باکری

کمپین نه به خانه بازی هایپر استار باکری

در پارکینگ منفی ۲ هایپر استار باکری خانه بازی برای کودکان مشغول به فعالیت شده است. در فضای این خانه بازی خبری از دستگاه تهویه هوا و  اکسیژن ساز نیست حتی شیشه دو جداره برای جدا کردن پارکینگ از محیط بازی کودکان وجود ندارد و کودک در جوار انواع آلودگی ها بازی می‌کند نه با وسایل آنجا که با سلامتی اش!

خانه بازی هایپراستار
خانه بازی هایپراستار باکری

 

با فرزندم قصد دارد با همراهی والدین آگاه از طریق انتشار این تصاویر و شرکت در بخش نظرات پایین صفحه، گامی در راستای رعایت استانداردهای کودک بردارد. با آرزوی فردای شاد و سالم برای تمام کودکان.