۲ اسفند ۱۳۹۷

  • اینستاگرام
  • تلگرام

اهداف و فواید لگو

اهداف و فواید لگو

با فرزندم نکاتی درباره اهداف و فواید لگو برگرفته از کتاب بازی با کودک  را به والدین و مربیان مهد کودک‌ها توصیه می‌کند.

 

١. سبب رشد و هماهنگی مهارت‌های بدنی و ارتباطات فضایی می‌شود.

٢. به هنگام بازی تصورات و تخیلات کودک تحریک می‌شود.

٣. پرورش قدرت بیان و داستان‌سازی.

۴. کودک می‌تواند اشکال هندسی را با بعضی لگوها بسازد و از این طریق پی به مفاهیم هندسی می‌برد.

۵.‌ چون لگوها در رنگ‌های مختلف تهیه شده‌اند می‌توانند کودکان را در شناسایی و آموزش رنگ‌ها یاری دهد.

۶. کودک در نتیجه‌ی اتصال قطعات و خراب کردن آن با مفاهیم تجزیه و ترکیب اجسام بیشتر آشنا می‌شود.

٧. زمینه‌ی تطابق و هماهنگی چشم و دست را فراهم می‌آورد.

٨. زمینه‌ی همکاری و رشد مهارت‌های اجتماعی کودک را گسترش می‌دهد.

٩. به قدرت تفکر منظم و سازماندهی کودک کمک می‌کند.

 

 

کتاب بازی با کودک
نویسنده: فرحناز کمالی

ad2