کاردستی ساخت ساعت
  • کاردستی ساخت ساعت<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-758">			<span class="no-rating-results-text"></span>		</span>

    با فرزندم سعی دارد با معرفی و آموزش انواع کاردستی های ساده اوقات شاد و مفرحی را برای کودکان فراهم کند. مو ...

    با فرزندم سعی دارد با معرفی و آموزش انواع کاردستی های ساده اوقات شاد و مفرحی را برای کودکان فراهم کند. مواد لازم برای ساختکاردستی ساعت: مقوا - چسب مایع- کاغذ رنگی-سی دی با استفاده از یک سی دی و مقداری ...

    بیشتر بخوانید