والدین مجرد
  • وظایف مادری و پدری<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-1045">			<span class="no-rating-results-text"></span>		</span>

    با فرزندم مطالعه این مقاله را به تمامی والدین به ویژه والدین مجرد پیشنهاد می‌کند. مادري كردن عبارت است از ...

    با فرزندم مطالعه این مقاله را به تمامی والدین به ویژه والدین مجرد پیشنهاد می‌کند. مادري كردن عبارت است از: ديدن احساسات كودك فهميدن و درك حال كودك ، مراقبت از حال و احساس كودك ، نشان دادن احساس كودك ب ...

    بیشتر بخوانید