نقاشی با یخ
  • نقاشی با یخ<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-1320">			<span class="no-rating-results-text"></span>		</span>

    با فرزندم روش‌های مختلفی را برای بازی و سرگرمی کودکا معرفی می‌کند. مقداری رنگ یا آبرنگ را همراه با چوب بس ...

    با فرزندم روش‌های مختلفی را برای بازی و سرگرمی کودکا معرفی می‌کند. مقداری رنگ یا آبرنگ را همراه با چوب بستنی داخل جا یخی قرار بدید. وقتی کاملا یخ زد از آنها به عنوان قلمو استفاده کنید. با فرزندم آخر ه ...

    بیشتر بخوانید