فضای باز
 • باغ کتاب تهران<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-580">			<span class="no-rating-results-text"></span>		</span>

  با فرزندم بازدید از باغ کتاب تهران را به تمام والدین و مدیران مهد کودک ها و خانه های کودک پیشنهاد می کند. ...

  با فرزندم بازدید از باغ کتاب تهران را به تمام والدین و مدیران مهد کودک ها و خانه های کودک پیشنهاد می کند.   مساحت مجموعه باغ کتاب تهران ۱۱۰۰۰۰ متر مربع است که ۶۵۵۰۰۰ متر آن ساختمان نمایشگاهی، تال ...

  بیشتر بخوانید
 • مدرسه طبیعت پردیسان<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-471">			<span class="no-rating-results-text"></span>		</span>

  با فرزندم به والدین و مسئولین مهد کودکها و خانه های کودک پیشنهاد می کند که برای آشنایی با محیط زیست و تجر ...

  با فرزندم به والدین و مسئولین مهد کودکها و خانه های کودک پیشنهاد می کند که برای آشنایی با محیط زیست و تجربه های طبیعی چیزی که بچه ها از آن محرومند از مدرسه های طبیعت کمک بگیرند. طبیعت، بهترین آموزگار ...

  بیشتر بخوانید