مقاله3
  • مهدکودک باغ ستاره ها

    مهد کودک باغ ستاره ها با مدیریت مهام ظریف سلطانی در سال ۱۳۸۲ تاسیس و در منطقه دو تهران واقع شده است. ...

  • تفکرات اشتباه تربیتی

    ▪️‍ گریه نکن! مرد که گریه نمیکنه! ۲ سال اول زندگی، کودک را به بهانه بغلی نشدن، بغل نمی‌کنند و می‌گذا ...

  • by milwrom

    ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده