۲۰ جمله طلایی برای افزایش اعتماد به نفس کودک

۲۰ جمله طلایی برای افزایش اعتماد به نفس کودک

با فرزندم ۲۰ جمله طلایی را برای افزایش اعتماد به نفس کودکان به والدین پیشنهاد می‌کند:

۱. من به تو اعتماد دارم.

۲. حضور او در جمع خانواده را مهم بدانید. مثلا بگویید «وقتی خدا تو رو به ما داد، می دانست ما چه چیزی در زندگی احتیاج داریم»

۳. ببخشید عزیزم.

۴.من تو را می بخشم.

۵.امشب می خواهم فقط وقتم را با تو بگذرانم. چه کاری دوست داری که انجام بدهیم؟

۶.امشب غذایی رو می‌پزم که دوستش داری.​

۷. از تو ممنون هستم.

۸.بکار بردن صفات مثبت. نمی توانم باور کنم که تو چقدر … هستی.

۹.به تو افتخار می کنم.

۱۰.خوراکی که دوست داری رو برات خریدم و روی میزت گذاشتم.

۱۱. حرفت را باور می کنم.

۱۲. به تو افتخار ​می​کنم. چون می‌دونم برای انجام کارهات خیلی پشتکار داری و تلاش می‌کنی، همچنان به تو افتخار می‌کنم.

۱۳.می‌دانم که اخیرا خیلی رو در رو حرف نزده‌ایم. اما میخواهم بدانی که تو را قبول دارم. حتی اگر با تو موافق نباشم. و سعی می کنم برای بهتر شدن رابطه بین ما تلاش کنم تا هر دو بتوانیم دیگری را خوب درک کنیم.

۱۴. توواقعا داری مرد / خانم می شوی. نمی توانم بگویم چه قدرهیجان انگیز است!

۱۵.نظرت درمورد فلان چیز چه است؟

۱۶. از توانایی های او در یک موضوع خاص تعریف کنید. اخیرا دیده‌ام که در فلان چیز خیلی پیشرفت داشته‌ای. درست مثل فلان کاری که انجام می‌دادی.

۱۷. تو را در فلان چیز تحسین می کنم. خیلی چیز​ا​ از تو در این زمینه می‌توانم یاد بگیرم.

۱۸. انتخاب بسیار هوشمندانه‌ای بود.

۱۹. می دانم که چقدر در فلان قضیه اذیت شدی. من واقعا متاسفم. نمی دانم چه قدر تحمل این موضوع برایت دشوار است ولی می دانم که لحظات سختی داشته‌ای.

۲۰.تو همیشه فرزند من هستی و من همیشه تو را می‌بخشم و دوست دارم.