یک حمام پر از شادی و خلاقیت

یک حمام پر از شادی و خلاقیت

با فرزندم به تمام والدین پیشنهاد می‌کند تا حمام را برای فرزندتان به تفریح تبدیل کنید حتی اگر با حمام مشکلی ندارد.

  • با ریختن چند قطره رنگ خوراکی در آب، قوطی کف یا ژل خمیر ریش، نه تنها حمام کردن را برای فرزندتان به خاطره خوش تبدیل می‌کنید، که به فرزندتان کمک میکنید تا خلاقیتش افزایش پیدا کند.
  • رنگ های انگشتی مواد بسیار مفیدی هستند که کودک میتواند با انگشت و یا چوب بستنی، یا حتی قلمو روی دیوارهای حمام نقاشی بکشد  و خلاقیت خود را شکوفا کند.

این زمان را تبدیل به بازی و آموزش کنید وسواس را کنار بگذارید و در کنار فرزندتان دوباره کودکی کنید. شما سالهای زیادی را پیش رو دارید که حمامتان تمیز باشد اما صدای خنده های از ته دل کودک در حمام ماندنی نیست. با فرزندم اوقات خوشی را برای تمام والدین و فرزندانشان آرزو می‌کند.

ad2