گروه تلگرام مهدکودک وکلاس های مادر و کودک شمال تهران

گروه تلگرام مهدکودک وکلاس های مادر و کودک شمال تهران

با فرزندم پیشنهاد می‌کند که اگر میخواهید درباره مهدکودک و کلاسهای مادر و کودک مناطق شمال تهران تبادل و همفکری داشته باشی و نظرهای مختلف را بشنوید به گروه تلگرام مهدکودک وکلاس های مادر و کودک شمال تهران بپیوندید، جایی که تجربیات مامانا بدون چشمداشت در اختیارتون قرار میگیره  تا کمکی باشه برای انتخاب بهتر و آگاهانه تر.

با یک کلیک به گروه تلگرام مهدکودک وکلاس های مادر و کودک شمال تهران بپیوندید.

ad2