چگونه اعتماد به نفس کودک را افزایش دهیم؟

چگونه اعتماد به نفس کودک را افزایش دهیم؟

بافرزندم به همه والدین پیشنهاد می‌کند که با فرصت هایی که به آنها می دهیم به افزایش استقلال و اعتماد به نفس در کودکانمان کمک کنیم.

براى مثال:
کودکمان در مهمانی سر سفره می نشیند. می‌خواهد خودش غذا بکشد.
می توانیم همانطور که بشقابش را به دیس نزدیک‌ می کنیم با او گفتگو کنیم:

  •  می خوای خودت غذا بکشی؟
  •  برای ریختن پلو کمک هم لازم داری؟ می خوای باهم کفگیر رو بگیریم؟!
  • چند تا کفگیر برنج می خوای؟ یک، دو… بشقابت پر شد؛ حالا لطفاً برای من بریز.

ما دو انتخاب داریم:
می توانیم کفگیر را دست کودک بدهیم و اجازه دهیم خودش بکشد و با اعتماد به توانایى هایش اعتماد به نفسش را بالا ببریم،
یا اینکه او را نهی کرده و بگوییم: «آخه تو که بلد نیستی غذا بکشی، تو هنوز کوچیکی، بذار من برات بکشم، الان میریزی تو سفره» و کودکى وابسته بپرورانیم.

انتخاب با ماست…

ad2