پس از ثبت نام در مهد کودک به چه مسائلی توجه کنیم؟

پس از ثبت نام در مهد کودک به چه مسائلی توجه کنیم؟

ندو! یواش! مراقب باش!
نخوری زمین!
الآن می‌افتی!

با فرزندم اعتقاد دارد گفتن این‌ها وقتی بچه در حال دویدن، پریدن، نزدیک شدن به ظرف داغ یا هر کار دیگری است، نه‌تنها اثر بازدارنده ندارد که تمرکز او را به هم می‌زند و احتمال خطر را بالاتر می‌برد. کودک در حال کسب تجربه است، تجربه ای ارزشمند درباره بدنش، توانایی هایش، مهارت هایش. همچنین، کودک باید تجربه عناصر محیطی  را کسب کند. اینکه چه چیزی داغ است! تیز است!    گذشته از این، تکرار این عبارات، خطرپذیری کودک را کاهش می‌دهد و او را محتاط و گریزان از تجربه‌های تازه و ناشناخته بار می‌آورد.

زمین خوردن، از پله افتادن یا هر اتفاق کوچک دیگری بخشی از فرآیند رشد و بالندگی کودک است. تجربه برخاستن پس از زمین خوردن به درد کوتاه ناشی از آن می‌ارزد.
با فرزندم پیشنهاد می کند بهتر است به جای تذکرهای مدام و مکرر به هنگام بازی یا تجربه پدیده‌های ناشناخته نزدیکش باشید تا اگر احتمال خطر جدی بالا بود، بتوانید جلوگیری کنید یا مانع را از سر راهش بردارید.

می‌توانید بعضی تجربه‌ها را کنترل کنید؛ مثلاً اگر کودک در حال نزدیک شدن به سینی چای است، به جای هشدار، نزدیکش شوید تا بتوانید حرکات آنی او را کنترل کنید، در لمس لیوان گرم همراهش شوید، دستش را به لیوان نزدیک کنید تا گرمای آن را حس کند، بعد درباره اثر ریختن آب جوش روی بدن صحبت کنید. اجازه دهید تیزی پله ها را لمس کند

با فرزندم پیشنهاد می کند اگر مهد کودکی که کودک خود را در آنجا ثبت نام کرده اید به این نکات توجه ندارد، در راستای تغییر آنها و اگر بی فایده بود تغییر مهد کودک تلاش کنید. می توانید بر اساس شماره منطقه شهرداری خود تمام مهد کودک های نزدیک به خود را در سایتبا فرزندم پیدا کنید و بهترین مهد کودک بر اساس سلیقه و دیدگاه خودتان را انتخاب کنید.