هشتمین روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس

هشتمین روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس

با فرزندم به تمامی والدین این نکته را متذکر می‌شود که اگر این روزها عصبی و تحت استرس هستید یکی از علتهاش آلودگی هوای تهران است. شرایط مدام و نامطلوب کیفیت هوا اثر خودش رو در زندگی روزمره همه ما خواهد گذاشت. باید سعی گنیم با آگاهی بر این مساله میزان تاثیر را کاهش و تسلط بیشتری بر رفتارمون مخصوصا در قبال کودکان داشته باشیم.

انیمیشن کوتاهی در اینجا فراهم شده که تاثیر  آلودگی هوا را بر  آستانه تحمیل و قدرت تحلیل انسان نشان می‌دهد.

  • در روزهای آلوده بیشتر مراقب تصمیمات و رفتارمون باشیم و با قدمی کوچک برای پاک ماندن هوای شهرمون، زندگی بهتری برای خودمون بسازیم.
  • ورزشکاران باید از ورزش در فضای آزاد اکیدا خودداری کنند. ورزش در هوای آلوده آثاری همچون احساس خستگی، کوفتگی، سردرد و … را به همراه دارد.
  • هوای کودکان را داشته باشیم.
ad2