نکات روانشناسی در بازی با کودک (۴)

نکات روانشناسی در بازی با کودک (۴)

توصیه های با فرزندم در رابطه با قوانین بازی با کودک:

در هنگام بازی کودک به این نکته توجه کنید که بازی راهی برای بیان احساسات و آموختن مهارت های اجتماعی است و نباید به چشم اتلاف وقت به آن نگاه کرد.

بررسی شرایط روحی و روانی کودک در هنگاح بازی با اندکی دقت امکان پذیر است:

  • آیا کودکم افسرده است؟

اگر کودک ترجیح می دهد به جای بازی با همسالان ساعتها تنهایی با عروسکش حرف بزند و گوشه گیر است باید به مساله افسردگی او به عنوان یک زنگ خطر نگاه شود.

  • آیا کودکم مضطرب است؟ 

اگر کودک قدرت تمرکز پایین و خواب نا آرامی دارد و در نتیجه اینها انرژی خود را هنگام بازی زودتر از همسن و سالانش از دست می دهند باید به مساله اضطراب او به عنوان یک زنگ خطر نگاه شود.

  • آیا کودکم پرخاشگر است؟ 

اگر کودک در هنگام بازی کارهای مختلفی مانند گاز گرفتن، زدن، یا تحقیر کردن یا تجاوز به حقوق دیگران را انجام می دهد باید به مساله پرخاشگری او به عنوان یک زنگ خطر نگاه شود.

کودک پرخاشگر در بیشتر موارد حاصل تربیت والدین عصبی و پرخاشگر است. در پاره ای از موارد کودک پرخاشگر می شود زیرا والدین رفتارهای پرخاشگری را اصولا پرخاشگرانه تلقی نمی کنند و به طور مثال وقتی کودک به زور و با کتک اسباب بازی را از کودک دیگری می گیرد، این رفتار را با عرضه بودن تلقی و تشویق می کنند.

  • آیا کودکم خجالتی است؟ 

اگر کودک از جمع کناره گیری می کند و  مطیع و گوش به فرمان همسالانش هست و یا از سوال کردن در هنگامی که قوانین بازی را نمی فهمد می ترسد باید به مساله خجالتی بودن او به عنوان یک زنگ خطر نگاه شود.

با فرزندم  اعتقاد دارد هر نوع آموزش آکادمیک تا شش سالگی آسیب زننده است و کودکان باید بازی کنند و با بازی کردن بیاموزند.

توجه توجه توجه 

کودک گاهی نیاز به تنهایی دارد، گاهی عصبانی می شود و بی حوصله است، گاهی اضطراب دارد، گاهی… دقیقا همانطور که بزرگسالان حالات مختلف روحی رو تجربه می‌کنند. پس سریع به کودکمان برچسب نزنیم. تنها تداوم هر یک از این حالات است که نیاز به مشاوره و بررسی دارد.