نکات روانشناسی در بازی با کودک (۲)

نکات روانشناسی در بازی با کودک (۲)

توصیه های با فرزندم در رابطه با قوانین بازی با کودک:

  • برای کم کردن وابستگی کودک و کاهش دادن اضطراب جدایی بازی دالی موشه و قایم باشک انجام دهید. کودک دراین بازی ها یاد میگیرد که ندیدن مادر دلیل بر نبودنش نیست. دالی موشه تا یک‌سالگی و قایم باشک بعد از یک‌سالگی.
  • شن بازی تأثیر عمیقی بر کاهش پرخاشگری کودکان و افزایش خلاقیت آنها دارد.
  • نسل گذشته دوران کودکی شادتری داشت. کودکان قدیم ساعتها خیره به صفحه دیجیتالى نبودند و با اسباب بازى واقعی بازى میکردند.
  • زمانی که فرزندتان، شما را به دنیای خیالی خود دعوت می کند، دعوتش را بپذیرید. با او سوار قایق شوید، سوار بر سفینه فضایی پرواز کنید و همه موارد رهبری بازی را برعهده فرزندتان بگذارید.
  • کودکانی که فرصت بازی با غذا را دارند تجاربی بی نظیر از ارتباط بین پدیده ها کشف می کنند و شبکه عصبی مغز شان بسیار رشد یافته تر از کودکانی خواهد بود که در معرض کنترل والدینشان هستند.
  • قبل از خواب، آرام بازی های کودک را عوض کنید و از بازی های پر تحرک و هیجانی به بازی های آرام و نشستنی مانند نقاشی و قصه و … تغییر دهید [استاد سلطانی].
ad2