نحوه صحبت کردن موثر با کودک

نحوه صحبت کردن موثر با کودک

با فرزندم توجه شما را به تفاوت بین این جملات  جلب می‌کند:

بذار سر جاش/✅ بهتره جوراب‌ها رو بذاری توی کشوی جوراب‌ها.
پسر خوبی باش/ ✅ وقتی داریم توی خیابون راه می‌ریم دوست دارم دستمون تو دست هم باشه.
دختر خوبی باش/ وقتی نقاشی کشیدی، مدادها میرن توی جا مدادی.
دقت کن/ ✅ دوست دارم وقتی با تو حرف میزنم به صورت من نگاه کنی.
مرتب باش/ وقتی از بیرون میایم کفشهامونو میذاریم تو جا کفشی.
یک لحظه صبر کن/ من دارم با خاله حرف میزنم. ممکنه به اندازه یک نقاشی کشیدن صبر کنی؟

خواسته خود را از کودک واضح و شفاف مطرح کنیم، مورد به مورد برای توضیح جزئیات وقت بگذاریم. بسیاری از بدیهیات ما برای کودک گنگ و نامفهوم هستند. با اندکی توضیح دادن کودک بهتر می‌تواند خواسته‌ی ما را درک کند.

ad2