علل ترس کودک و روش صحیح برخورد

علل ترس کودک و روش صحیح برخورد

با فرزندم راهکارهای موفقی برای چگونگی برخورد با ترس‌های کودکان پیشنهاد می‌کند:

باورهای نادرست گذشته:

  • باوری قدیمی در مورد این مساله وجود دارد که با قرار دادن مکرر کودک در رابطه با چیزی که باعث ترسش شده است، می‌توانیم ترس کودک را از بین ببریم. اما انچه در حقیقت از بین می‌رود اعتماد کودک به مادر و پدر است. والدینی که خدای کودک هستند و قرار است دنیای امنی برایش مهیا کنند.
  • باور اشتباه دیگری که وجود دارد، نفی احساس کودک است. عباراتی مانند، این که ترس نداره!، نترس هیچی نیست!، نترس درد نداره!، خودتو لوس نکن!، تو دیگه بزرگ شدی! برای ما جملات آشنایی هستند. به کودک این دو پیام را منتقل می‌کنند:۱-هیچ کسی احساساتش را نمی‌فهمد. ۲-او اشتباه احساس می‌کند. در نتیجه اضطراب نیز به ترسش اضافه می‌شود.

چرا کودک می‌ترسد؟

کودکان به صورت غریزی با سه ترس طبیعی به دنیا می‌آیند که این ترس‌ها عوامل بقای حیات هستند:
١. ترس از هر پدیده جدید و تازه
٢. ترس از صدای بلند
٣. ترس از خالی شدن ناگهانی زیر پا و بلندی

پس از آن در سنین مختلف براساس افزایش آگاهی ترس‌های جدید به وجود می‌آیند و ترس های قبلی از بین می‌روند. شدت و ضعف ان در کودکان متفاوت است. ترس‌های کودکی را می‌توان به این صورت دسته بندی کرد:
٢ تا ۵ سالگی ترس از حیوانات کوچک و تاریکی
۶ تا ٩ سالگی ترس از حوادث طبیعی مثل طوفان رعد و برق و حتی باران و برف
٩ تا ١٢ سالگی ترس از بیماری و مرگ
١٣ تا ١۶ سالگی (نوجوانی) ترس از قضاوت و نظر مردم

کودکان تا ۷ سالگی فرق بین تخیل و واقعیت را نمی‌دانند و تخیلات قویی دارند. بنابراین در انتخاب کارتون و داستان باید دقت زیادی شود.
عوامل قابل کنترل در ترس و کابوس در کودکان
بازی های کامپیوتری خشن
ترساندن یا تهدید کودک از خدا، جهنم، پلیس، لولو و …است.
البته نقش ژنتیک و زمینه ارثی نیز قابل اغماض نیست.

با ترس کودک چه کنیم؟

  • اولین قدم تایید ترس کودک است. “می دونم می‌ترسی.” این جمله مهر تایید بر احساس کودک و اولین قدم در ایجاد اعتماد است.
  • قدم بعدی صحبت با کودک است. بگذارید در مورد ترسش با شما صحبت کند. بپرسید چه کمکی می‌توانید انجام دهید؟ اگر کودک صحبت نکرد از راه مطرح کردن داستان وارد شوید. یه خرس کوچولویی بود که شبها گریه می‌کرد. تو می دونی از چی ترسیده بود؟
  • به کودک اطمینان دهید شما مراقبش هستید. با هم در را قفل کنید. با هم زیر تخت را چک کنید. چراغ اتاق خواب و راهرو را روشن بگذارید.
  • اگر از تنها خوابیدن میترسد، مدتی را کنار تختش بخوابید بدون آنکه دستش را بگیرید. هرگز کودک را به بهانه ترس به رختخوابتان نیاورید.
  • در صورت ادامه پیدا کردن ترس، با مشاور مشورت کنید.